Steeds meer bedrijven en instellingen dekken hun renterisico in

Goede economische cijfers vanuit zowel de Verenigde Staten als de EMU-zone zorgen al geruime tijd voor een per saldo verdere stijging van de lange rentes. Sinds de bodem in de lange rentes in augustus 2016 is de 10 jaars rente in Duitsland van minus 0,2% naar plus 0,6% gestegen en de Amerikaanse 10 jaars rente van 1,4% naar 2,9%. Gaan de Euribor rentes volgen?

Opvallend is dat de inflatie in de VS én in de EMU-zone nauwelijks is toegenomen terwijl de lange rentes wel zijn opgelopen. Belangrijkste redenen hiervoor is dat ‘de rentemarkten’ niet wachten tot de inflatie(verwachting) daadwerkelijk gaat oplopen, maar al ruim van te voren hierop anticiperen. Betekent dit dat ook voor de korte rente (en dus de Euribors) een stijging nabij is?

ECB

De ECB is nog niet zo ver om de korte rente te verhogen. In zijn meest recente toespraak heeft ECB president Draghi zijn monetaire beleid verdedigd. Hij heeft hierbij de bevestiging gegeven, dat hij zijn opkoopbeleid van EUR 30 mrd per maand aan Europees schuldpapier zal continueren t/m september 2018, of langer indien nodig. Hij heeft nagelaten om te melden ‘dat hij klaar staat om het opkoopprogramma te vergroten, mocht dit nodig zijn’. Hiermee zou de ECB de markt wel eens voor willen bereiden op een stijging van de korte rente (en hiermee de Euribors), eerder dan nu algemeen wordt gedacht.

FED

De nieuwe FED- voorzitter Jerome Powell heeft zijn eerste toespraak gehouden voor het Amerikaanse Congres. Powell heeft een meer ‘hawkisher’ houding dan Yellen en geeft aan dat een oplopende inflatie, zal leiden tot een snellere inperking van het monetaire beleid (lees: renteverhoging). De rentemarkten ‘anticiperen’ hierop, door op dit moment rekening te houden met een grotere rentestap in 2018; namelijk 4x een rentestapje van 0,25% in plaats van eerder 3x.

Futures

Als we kijken naar de drie maands Euribor futures (dit is dus de rente waartegen men het Euribor tarief voor een toekomstige datum kan vastleggen), dan zagen we in december 2017 dat de markt 1% rentestijging van het Euribor tarief inprijsde voor de komende 4,5 jaar (tot juni 2022). Hoe is het beeld nu één kwartaal later?

Euribor April 2018 -/- 0,33%
Euribor Maart 2019 -/- 0,24%
Euribor Maart 2020 0,20%
Euribor Maart 2021 0,60%
Euribor Maart 2022 0,92%
Euribor september 2022 1,06%

 

 

 

 

 

Samenvattend prijst de huidige rentemarkt een stijging van het 3 maands Euribor in van 1,4% (-0,33% + 1,06%) over 4,5 jaar. Dit is ten opzichte van december 2017 een toename in de renteverwachting van 40 basispunten (0,4%).

Nu profiteren van lage swaprates?

Overweegt u (een deel van) uw renterisico in te dekken, dan komt het moment dat u te laat bent voor de echt mooie tarieven steeds dichterbij. De 5 en 10 jaars swaprentes zijn nog steeds zeer aantrekkelijk geprijsd, maar dit zal naar onze mening niet heel lang meer duren. Ook wanneer u wacht tot de Euribors daadwerkelijk gaan oplopen is de kans groot, dat u dan geconfronteerd wordt met hogere lange termijn rentes en indekken ‘duurder’ wordt.

Kortom: laat u niet verrassen door onverwacht snel oplopende rentes en leg de huidige lage renteniveaus voor de komende jaren vast. ICC kan u ondersteunen bij de keuze van het voor u best passende rente-instrument en er voor zorgen dat u niet te veel betaalt. Marges op renteswaps en rentecaps zijn relatief hoog en de prijsvorming intransparant.

Voor al uw vragen kunt u ons bereiken op [email protected] of 030-8201221.

Questions? Get in touch with us

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER