Aantrekkelijke mogelijkheden voor rentehedging?

Indien u het variabele renterisico (verdere stijging Euribor) uit hoofde van uw financiering wilt of moet afdekken, dan zijn de volgende twee marktomstandigheden gunstig voor u:

  • De volatiliteit (beweeglijkheid) in de rentemarkten is de afgelopen weken sterk afgenomen, waardoor Cap-premies een stuk betaalbaarder zijn geworden dan een paar maanden geleden;
  • De Rentecollar (een Cap in combinatie met een Floor, waardoor géén vooraf te betalen premie is vereist) is heden zeer aantrekkelijk geprijsd, zeker ten opzichte van de Interest Rate Swap (IRS). Hiermee kan inmiddels een renteafdekking gerealiseerd worden waarbij de Floor-strike verder onder het IRS-niveau ligt dan de Cap-strike boven het IRS-niveau. Dit geldt met name voor looptijden van 3 en 4 jaar.
2-jaars ATM Cap volatiliteit (bron:Bloomberg)

Stel uw vraag aan

Damian Honders

Damian Honders

Account Manager

DIRECT BELLEN BEL MIJ TERUG VERZOEK DOWNLOAD WHITEPAPER