Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ICC

In 1979 is ICC  gestart als valuta-adviesbureau voor Nederlandse importeurs en exporteurs. Na het einde van het Bretton Woods tijdperk, waarbij vaste wisselkoersen indirect gekoppeld waren aan de Amerikaanse dollar, leidden zwevende wisselkoersen in de zeventiger jaren tot veel hoofdpijn in het bedrijfsleven.

ICC’s oprichter Eddy Markus was destijds opgeleid in de financiële markten en het internationale vermogensbeheer. Hij zag dat bedrijven veel baat bij valutaopties (toen een geheel nieuw fenomeen) konden hebben om hun risico’s af te dekken en begon ze daarover te adviseren. Als kind uit een ondernemersfamilie (zijn vader is een van de medeoprichters van Maple Leaf, de kauwgumfabriek in Amsterdam, o.a. bekend van het merk Sportlife) zag hij al snel een markt voor een gespecialiseerd adviesbureau op dit gebied en startte hij International Currency Consultants (ICC).

Hieronder leest u hoe ICC verder gegroeid is. De adviesbehoefte in het bedrijfsleven is nu groter dan ooit. Zonder debt advisor een financiering realiseren leidt bijna altijd tot een tijdrovend en frustrerend traject en op rente- en valutagebied zetten de banken in op ‘execution only’. Over de hele linie  zien we dat bedrijven graag sparren met praktijkervaren adviseurs die echt aan hun kant staan en geen inkomsten halen uit productverkoop of transacties.

Ons team

Eddy Markus

Oprichter & hoofdeconoom
EMA

Arian Ververs

Managing director
AVE

Timo Venema

Senior consultant
TVE

Jan van den Hoek

Senior consultant
JHO

Joost Clijsen

Senior consultant

Marc van Dijk

Senior consultant

Robbert Marneffe

Senior consultant
RME

Damian Honders

Accountmanager

Historie

2000

In de eerste 20 jaar van haar bestaan groeide ICC uit tot de valuta-adviseur van importerend en exporterend Nederland. Ondanks dat het merendeel van de klanten ook toen al uit kopers en verkopers van dollars en ponden bestond, was de komst van de euro in eerste instantie niet positief voor ICC. Het bracht echter ook een grote kans. Voor de euro was rentehedging voorbehouden aan grote pensioenfondsen en multinationals, maar nu kon ook het midden- en grootbedrijf renteswaps afsluiten. Banken beginnen actief renteswaps te verkopen en de behoefte aan onafhankelijk advies over de beste hedgestrategie en ondersteuning bij het afsluiten van swaps neemt sterk toe. ICC breidt haar advisering snel uit met renteadvies en is inmiddels binnen Europa een gevestigde naam op dit gebied.

2002

Voor ieder renteadvies wordt de onderliggende financieringsdocumentatie nauwkeurig doorgenomen. Het valt ons al snel op dat veel van onze opdrachtgevers zich tekortdoen in de financieringsvoorwaarden. Ratio’s en condities zijn bijvoorbeeld niet passend of te krap gesteld en de tarifering kan vaak beter. ICC besluit haar team uit te breiden met ervaren kredietspecialisten. Oud-bankiers die graag overstappen uit het bankwezen omdat ze bij ICC hun kennis en ervaring echt volledig in kunnen zetten voor de klant. Letterlijk niet meer tegenover de klant aan tafel bij verkennende gesprekken en onderhandelingen, maar ernaast. Deze combinatie van onafhankelijke debt advisory en renteadvisering leidt voor onze opdrachtgevers tot meer flexibiliteit en substantieel lagere rentelasten.

2016

Na de financiële crisis van 2008 en het daaropvolgende zeer ruime monetaire beleid van de centrale banken is er weinig behoefte aan renteadvies. Geld is nagenoeg gratis en niemand verwacht renteverhogingen. Ook valuta-uitslagen zijn relatief beperkt. Overal ter wereld stimuleren de centrale banken en pas bij tegengesteld of verschillend beleid ontstaan  grotere valuta-uitslagen. In 2016 breiden we onze advisering uit op het gebied van grondstoffenrisico’s. Ervaren commodity specialist Robbert Marneffe komt ons team versterken. Er is een grote behoefte aan (bank)onafhankelijk advies bij het bepalen van een goede riskmanagement strategie en bij het afsluiten van commodityhedges. Opdrachtgevers van ICC kunnen nu voor advies over alle financiële marktrisico’s bij ICC terecht.

2024

De wereld is totaal veranderd. Centrale banken hebben in recordtempo de rentes verhoogd in een poging de hoge inflatie te beteugelen en de wereldwijde geopolitieke spanningen zijn zeer groot. De bankwereld worstelt met de enorme hoeveelheid regelgeving die ze over zich uitgestort krijgt. Niet alleen op gebied van compliance, maar ook op hun core business kredietverstrekking. Europese wetgeving stelt forse beperkingen aan de kredietverlening en door de hoge boetes en reparatiekosten van het renteswapdebacle richten ze zich op ‘execution only’. Zo min mogelijk advies verstrekken en zo min mogelijk risico lopen is het beleid. Bedrijven willen echter  blijven sparren over hun financieringsopties en hedgestrategie en vinden in de ervaren en onafhankelijke adviseurs van ICC een uitstekend alternatief.

Onze expertises

Debt & Capital

ICC heeft als onafhankelijke debt advisor tientallen jaren ervaring en een uitgebreide track record bij zowel familiebedrijven als private equity. Wij adviseren over de gehele rechterkant van uw balans en realiseren de financieringsstructuur die uw bedrijfsstrategie optimaal ondersteunt tegen de best mogelijke voorwaarden. ICC is gespecialiseerd in het begeleiden van het midden- en grootbedrijf  meteen totale financieringsomvang vanaf EUR 10 miljoen.  

Renterisico

ICC heeft tientallen jaren ervaring als onafhankelijk adviseur van (familie)bedrijven, (semi-)publieke organisaties & instellingen, private equity firms, small & midcap bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen bij het optimaal beheersen van renterisico’s. Van het medebepalen van een optimale afdekstrategie, tot het controleren – en uitonderhandelen van marktconforme bankmarges bij het afsluiten van hedges bij uw eigen bank. Wij zijn nooit tegenpartij bij transacties, worden uitsluitend betaald door onze opdrachtgevers en beschikken bovendien over een AFM-vergunning om te mogen adviseren over renterisico’s. ICC begeleidt wekelijks rentetransacties (IRS, Cap, Collar, etc.), met hoofdsommen vanaf circa EUR 10 miljoen tot EUR 500 miljoen. 

Valutarisico

Valutabewegingen kunnen een grote invloed hebben op uw verkoopmarge, concurrentiepositie en bedrijfsresultaat. Samen met u bekijken we hoe uw organisatie optimaal beschermd kan zijn tegen ongunstige koersbewegingen en zo veel mogelijk kan meeprofiteren van gunstige koersbewegingen. Banken en valutabrokers halen hun inkomsten op valutagebied uit de transacties die u bij hen uitvoert. Vaak zijn hun marges te hoog en voor u niet transparant. Bovendien leidt dit verdienmodel tot transactiegerichte advisering wat regelmatig niet in uw belang is. ICC werkt anders. 

Grondstoffenrisico

Veel bedrijven hebben last van de sterk bewegende brandstof-, energie- en grondstofprijzen. Deze extra risico’s doorberekenen is in de praktijk vaak lastig. Mogelijk speelt dit ook in uw onderneming en vraagt u zich af hoe u uw marge en concurrentiepositie beter kunt beschermen? Nu omstandigheden in de grondstoffenmarkten extremer worden realiseren veel bedrijven zich dat ze onvoldoende grip hebben op de kostenontwikkelingen. Ook zitten verschillende afdelingen (risk, inkoop, management, sales) niet altijd op één lijn en kan dit resulteren in een ad hoc beleid waarbij u 'achter de markt aanloopt'.

Ontvang kosteloos Eddy's wekelijkse marktupdate

Korte duiding van de belangrijkste thema’s in de economie en financiële markten, inclusief een praktisch overzicht van de rente- en valutamarkten.