Behoefte aan extra financiering (buiten de bank om)? Deel II

Processtappen richting een optimale alternatieve financiering

Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, is het vinden van een passende alternatieve financiering lastig door de grote diversiteit aan partijen. Om de zoektocht naar alternatieve financiering zo goed mogelijk te doorlopen, adviseren wij een gestructureerd proces te volgen. De volgende stappen zijn daarbij te onderscheiden:

1. Analyse financieringsmogelijkheden
2. Afstemming met huisbankier(s)
3. Marktverkenning
4. Afronding

1. Analyse financieringsmogelijkheden

Bij het zoeken naar aanvullende financiering adviseert ICC ondernemingen altijd eerst om de huidige financieringssituatie in kaart te brengen door middel van een financieringsanalyse. In deze analyse worden onder meer de volgende zaken uitgewerkt:

  • Hoe beoordeelt een financier uw bedrijf? (bepaling risicoprofiel)
  • Is uw huidige financieringsstructuur marktconform?
  • Welke verbetermogelijkheden zijn er zowel in uw huidige financiering als richting de toekomst?
  • Welke alternatieve financieringsmogelijkheden zijn er in uw specifieke situatie?

Met de uitkomsten van de financieringsanalyse kan vaak binnen de bestaande bancaire financieringsstructuur nog wat ruimte worden gecreëerd. ICC heeft bijvoorbeeld bij een aantal opdrachtgevers de aflossingen fors kunnen verlagen en een stukje extra bancaire financiering kunnen ophalen.

Indien er na optimalisatie nog liquiditeitsbehoefte aanwezig is, dan is het tijd om de alternatieve financieringsmogelijkheden in kaart te brengen. Daarbij wordt er gekeken welke non-bancaire financieringsvormen opportuun zijn voor uw specifieke situatie en wat de voor-en nadelen voor u zijn van de verschillende non-bancaire financieringsvormen.

2. Afstemming met huisbankier(s)

Afstemming met de huisbank(en) over het ophalen van non-bancaire financiering is essentieel. In veel gevallen is in de financieringsdocumentatie opgenomen dat er geen additionele schuld mag worden aangetrokken. ICC heeft de ervaring dat banken specifieke voorkeuren hebben voor vorm en structurering van non-bancaire financiering. Ervaring met dit soort trajecten is essentieel om niet al in een vroeg stadium te stranden en in overleg met de bank de juiste keuzes te maken voor een specifieke non-bancaire financiering.

3. Marktverkenning

Zodra er akkoord is van de huisbank om alternatieve financiering op te halen, kan het marktverkenningstraject starten. ICC heeft contacten met meer dan 100 non-bancaire financiers in binnen- en buitenland. Uit deze longlist wordt een shortlist gemaakt van mogelijk passende financiers. In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens een teaser opgesteld. Deze teaser bevat een verkorte presentatie (max 6 pagina’s) van de onderneming, de financials en het financieringsverzoek. 
In een recente alternatieve financieringscasus heeft ICC 20 financiers benaderd. Van deze 20 financiers hebben er 17 laten weten geen interesse te hebben. Het krijgen van veel afwijzingen hoort bij een alternatief financieringstraject. Non-bancaire partijen hebben veel aanbod van proposities en zijn selectief. Afwijzingsredenen zijn zeer divers:
•    ‘’Het huidige fonds is gesloten en een nieuw fonds komt pas beschikbaar over een jaar’’
•    ‘’De propositie is geschikter voor een asset lender dan een cashflow lender’’
•    ‘’De sector waarin in de kredietvrager actief is, is lastig qua groei en marges’’
•    ‘’Niet opportuun qua leverage niveau’’
•    ‘’Financieringsomvang is te klein en de achterstelling op de senior financier staat ons tegen’’

De bevindingen worden vervolgens met u gedeeld. In vrijwel elk traject zijn er echter ook een aantal financiers die de propositie wel ziet zitten. De indicatieve voorstellen die van de geïnteresseerde financiers ontvangen worden, kennen vaak veel verschil in tarifering, condities en voorwaarden. Ter illustratie hieronder verschillende modaliteiten die ICC tegenkomt in de voorstellen:  

Tarifering
•    Rentes variëren van 5% - 12%
•    Rente kan deels worden opgerold
•    Afsluitprovisies van 1% - 3%

Condities
•    DSCR > 1,0x
•    Aflossing: 1% - 2% per jaar of bullet einde looptijd
•    Looptijd: 3 – 7 jaar
•    Geen dividenduitkering indien leverage is > 2,5x
•    Zekerheden: Zeer divers, van geen gevraagde zekerheden tot verpanding aandelen
•    Een rol als observant in directie/ RvC

4. Afronding

Met het afronden van de marktverkenning heeft u een aantal indicatieve voorstellen en dient er door u een go/no go-beslissing te worden genomen. Zet u het financieringsproces voort dan kan er verder worden onderhandeld met de non-bancaire financiers die een indicatief voorstel hebben uitgebracht en wordt er een uiteindelijk keuze voor een partij gemaakt. In vrijwel alle gevallen wordt er een documentatietraject met externe advocaten opgestart om tot een maatwerk financieringsdocumentatie te komen. Na succesvolle due diligence vanuit de financier wordt uiteindelijk het alternatieve financieringstraject afgerond met de uitboeking van de financiering.

Het proces om een alternatieve financiering op te halen is tijdsintensief en leidt tot een veelheid aan verschillende voorstellen. Ervaring is de sleutel in het soepel doorlopen van het proces. Om ervoor te zorgen dat u de beste totaalfinanciering krijgt, is het wijselijk om een adviseur in te schakelen.

Mogelijkheden voor uw bedrijf verkennen?

ICC heeft een uitgebreid netwerk van non-bancaire financiers en veel ervaring in het ophalen van alternatieve financiering. Bent u benieuwd of er mogelijkheden zijn voor alternatieve financieringen voor uw bedrijf? Dit kunnen we in een verkennende en kosteloze Teams meeting vaak al beoordelen en inschatten voor u.

Neem gerust contact met ons op om een kosteloze Teams meeting in te plannen met financieringsspecialist Marc van Dijk via de e-mail op [email protected] of telefonisch op 030-8201221.

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER