Behoefte aan extra financiering? Deel I

In dit artikel kunt u meer lezen over de kenmerken en mogelijkheden van alternatieve financieringen. Met alternatieve financieringen worden over het algemeen financieringen bedoeld die niet door banken worden verstrekt; denk hierbij bijvoorbeeld aan financieringsvormen als:

  • Private debt
  • Obligaties voor middenbedrijf
  • Durfkapitaal

Voor- en nadelen alternatieve financiering

Alternatieve financieringen zijn de laatste jaren aan een forse groei bezig. Dit komt enerzijds doordat traditionele banken minder risico’s willen lopen, zich terugtrekken uit bepaalde sectoren en/of de financieringsplafonds voor hun klanten naar beneden bijstellen. Anderzijds groeit het aandeel alternatieve financiering door specifieke voordelen die gekoppeld zijn aan deze financieringsvorm: bijvoorbeeld een hogere financieringsomvang, aflossingsvrije structuren, het soms niet hoeven stellen van zekerheden en meer flexibiliteit in de financieringsstructuur als het gaat om covenant settings, werkkapitaalkrediet en toekomstige dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Als nadeel van alternatieve financieringen wordt veelvuldig de hogere rente genoemd. Deels is dit waar, echter dient in ogenschouw genomen te worden dat de rentes bij alternatieve financieringen de laatste jaren een neerwaartse tendens laten zien en de rentes en fees voor bancaire financieringen juist een opwaartse tendens laten zien; bijvoorbeeld de stijgende afsluitprovisies en hogere tarifering op ongedekte leningen. De inbreng van alternatieve financieringen kan ervoor zorgen dat bancaire financiering zelfs goedkoper wordt; waardoor het verschil gemiddeld beperkt blijft. Daarnaast is de hoogte van de rente direct gekoppeld aan het type financiering en het risico voor de geldverstrekker: een alternatieve financiering (veelal hybride/ junior financieringen) kent een lagere tarifering dan een deelneming van een investeerder die vaak een rendement van ca. 20% of meer verwacht.

Naarmate het risico voor de financier toeneemt, neemt ook de rendementseis toe. De relatie risico vs. rendementseis voor diverse financieringsvormen laat zich als volgt weergeven:

 

Wanneer komt u in aanmerking voor alternatieve financiering?

Bedrijven vragen zich geregeld af of ze in aanmerking komen voor alternatieve financiering, welk type alternatieve financiering mogelijk is en wat de voorwaarden voor een dergelijke financiering zijn.

ICC adviseert om te allen tijde eerst de bancaire financieringsmogelijkheden volop te benutten. Links- of rechtsom is een alternatieve financiering altijd duurder dan een bancaire financiering. Hoe u dit kunt doen, is te lezen in ons whitepaper financieringen. In aanvulling op de bancaire financiering kunnen de mogelijkheden worden onderzocht voor non-bancaire financiering zonder verlies aan zeggenschap in het bedrijf.

Alternatieve financiering wordt tegenwoordig vaak ingezet bij liquiditeitskrapte. Het zorgt ervoor dat bedrijven ademruimte krijgen om zich te focussen op de strategie voor de langere termijn, in plaats van bezig te moeten zijn met dagelijkse cash problemen. Alternatieve financiering kan daarnaast worden ingezet als vervanging van bancaire financiering, voor nieuwe activiteiten met groeiperspectief en versteviging van de solvabiliteit.

Mogelijkheden voor uw bedrijf verkennen?

De alternatieve financieringsmarkt is omvangrijk en minder transparant dan de bancaire markt. Het is lastig om zelf een passende partij te vinden, daarom is het aan te bevelen om hiervoor een adviseur in te schakelen. ICC heeft contacten met meer dan 100 non-bancaire financiers. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor alternatieve financieringen voor uw bedrijf? Neem voor een verkennend gesprek gerust contact op, referenties en contactgegevens vindt u hier

In onze nieuwsbrief van volgende week kunt u lezen hoe u het traject richting een alternatieve financiering aanvliegt met een aantal praktijkvoorbeelden.

 

 

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER