Beter beschermd tegen stijgende grondstofprijzen in 2022?

Recentelijk verschijnen er veel berichten over de glastuinbouw en de energie-intensieve industrie die in de problemen zit door de record hoge gasprijzen en stroomkosten. Ook de  zich van de Coronacrisis herstellende vervoer- en transportsector (land, zee, lucht) staat al meteen weer onder grote druk van de fors stijgende olieprijzen. En ook de metaalverwerkende industrie moet op inkoop concurreren met nieuwe grootgebruikers in de renewables, EV en batterijen industrieën tegen almaar hogere prijzen.

Grote verschillen tussen bedrijven met - en zonder gestructureerd grondstoffenrisicobeleid

Uiteraard worden bedrijven met een gestructureerd grondstoffenrisicobeleid met dezelfde prijsstijgingen geconfronteerd als de bedrijven zonder. Het grote verschil is dat partijen met een volwassen grondstoffenrisicomanagement een completere gereedschapskist hebben om de impact van de prijsschommelingen zo veel mogelijk te beperken. Door het inzetten van o.a. (financiële) hedging is er een buffer, het inzicht en de tijd om het niet ingedekte deel van de prijsschommelingen zoveel als mogelijk door te berekenen aan de afnemers of waar dat niet mogelijk is op aanvaardbare wijze op te vangen in de eigen marge.

Wat kan ICC Consultants doen om uw bedrijf te helpen op dit gebied? 

Ongeacht aan welk grondstoffenexposure u blootgesteld bent, ICC Consultants kan u helpen de risico’s voor uw winstmarge en cashflow te managen.

Wij brengen de risicoblootstelling in kaart en kwantificeren de mogelijke negatieve impact. Onze professionele adviseurs doen voorstellen voor het gebruik van de juiste indices en instrumenten om uw risico te beperken of begrenzen. We geven hierbij altijd aan met hoeveel het risico verminderd wordt, wat de (transactie)kosten van indekkingen zijn, en welke upside u mogelijk moet opgeven om dit mogelijk te maken. Hierbij putten we uit een uitgebreide ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij het optimaliseren van grondstoffen hedging programma’s.

Concrete werkzaamheden

Concrete werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

  • het uitwerken van een policy (beleid);
  • het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden;
  • het op een lijn brengen van de doelstellingen van zowel de inkoop als de finance/risk en sales teams;
  • het uitwerken van door ons geschikt geachte alternatieven in hedging strategieën, instrumenten en timing/horizon;
  • het samenstellen van een pool van relevante tegenpartijen/service providers;
  • het neerzetten van bewezen processen voor een effectieve uitvoering van het grondstoffen hedging programma.

U en uw team zijn altijd op ieder moment volledig geïnformeerd. We zorgen ervoor dat iedereen het begrip of de noodzakelijke kennis heeft van de ontwikkelingen in de markt en de invloed van het programma op het verloop van uw P&L, inclusief de impact van de accounting regels hierop

Onze grondstoffen risico management expertise schematisch weergegeven

Samenvattend

We delen best practices en benchmarks in de grondstoffenhedging met u, creëren transparantie in de prijsvorming en winstmarges van de (financiële) termijnmarkt instrumenten en ondersteunen u bij het uitvoeren van transacties en onderhandelen van tarieven zodat u feitelijk wholesale in plaats van retail prijsstelling krijgt. Daarnaast ondersteunen we bij het opstellen en uitonderhandelen van raamwerkovereenkomsten en indien relevant, helpen we ook met het toepassen van hedge accounting om volatiliteit in de boekhoudkundige winstcijfers te reduceren. 

Benieuwd wat ICC voor uw onderneming kan betekenen? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Robbert Marneffe of laat onderstaand uw contactgegevens achter, dan nemen we contact met u op. 

[email protected] / +31 (0)6 290 661 73

Robbert Marneffe heeft ruim 20 jaar ervaring in een breed palet van verschillende grondstoffenmarkten, deels opgedaan op de handelsdesks (derivaten, financiële termijnmarktinstrumenten) van een tweetal grootbanken en de laatste 5+ jaar in een aanzienlijk aantal adviestrajecten voor Nederlandse en overige West-Europese bedrijven in het (middel)grote en grote/beursgenoteerde segment. Het team binnen ICC Consultants adviseert volledig onafhankelijk, is geen broker/makelaar, en maakt prijsvorming van instrumenten en transacties volledig transparant en marktconform door het toepassen van pricing modellen en systemen die ook bij de banken, grote (fysieke) handelshuizen en leveranciers gebruikt worden. Wij zorgen daardoor voor een gelijk speelveld en uw sterkst mogelijke positie in onderhandelingen.

Stel uw vraag aan

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe

Commodity Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER