Corona kan rentes nog veel verder opdrijven

Hetgeen de boel zo op zijn kop zet, is Corona. Het virus sloeg begin 2020 toe, net op het moment dat de meeste economieën goed draaiden en de werkloosheid vrij laag stond. Door Corona en de daaraan verbonden lockdowns et cetera, stortten de economieën evenwel in elkaar. Iets waarop meteen massaal fiscaal en monetair gestimuleerd werd. Hierdoor is de vraag naar goederen en diensten, dan ook weer hersteld naar het niveau van voordat Corona uitbrak of daar zelfs bovenuit geklommen. 

Anders ligt dit echter bij de aanbodkant van de economie. Daar hebben fiscale en monetaire politiek nauwelijks invloed op. De aanbodkant blijft dan ook beperkt worden doordat veel mensen ziek zijn of in quarantaine zitten. Veel meer moeten ouders ook thuis blijven om hun kinderen op te vangen die niet meer naar school kunnen. Ook hebben oudere werknemers gebruik gemaakt van de hoge aandelenkoersen en onroerendgoedprijzen om vervroegd met pensioen te gaan. 

Al deze zaken hebben geleid tot verstoring van allerlei aanvoerroutes en de voornaamste gevolgen zijn:

  • Meer vraag dan aanbod, dus opwaartse druk op de inflatie;
  • Een wijdverspreid tekort aan personeel waardoor er steeds meer opwaartse druk op de loonstijgingen komt te staan.

Nu gaat men er veelal vanuit dat Corona, met name de Omicron variant, binnenkort sterk op zijn retour zal raken. Dan kunnen de vraag- en aanbodkant en de arbeidsmarkt weer gaan normaliseren, waardoor de inflatie terugvalt. De rentes hoeven dus niet veel verder te stijgen om de inflatie terug te dringen. Men gaat dan echter aan 2 zaken voorbij:

  • Volgens medische wetenschappers is het vrij waarschijnlijk dat er de komende kwartalen nieuwe mutaties van Corona zullen opdoemen die om de huidige vaccins en weerstand van mensen heen kunnen. Wederom gaan er dan weer discrepanties tussen vraag en aanbod optreden; 
  • Overal begint zich iets van een loon-prijsspiraal te ontwikkelen. Deze kan de inflatie nog meer en langer blijven opstuwen dan Corona.

Tegen deze laatste kan echter opgetreden worden door de centrale banken. Nog altijd staan nu de zogenaamde “monetaire condities”, de mate waarin de economie monetair gestimuleerd wordt, op een historisch gezien record ruim niveau. Met andere woorden, monetaire condities die behoren bij een situatie van een langzaam groeiende economie en gevaar voor deflatie. Dus gevaar voor meer aanbod dan vraag, alsmede zeer lage (reële) loonstijgingen.

Om een loon-prijsspiraal te voorkomen, moet het beleid dan ook omslaan naar het creëren van enigszins krappe monetaire condities. Iets dat in de praktijk alleen maar kan met een rentestijging van een behoorlijk aantal procenten. Dus veel meer dan de markten nu verdisconteren. Niet dat dit plotseling zal gebeuren, maar er bestaat een vrij grote kans dat dit per saldo wel de komende jaren te wachten staat. Ook moet men er rekening mee houden dat naarmate men dit meer ziet aankomen, de rente futures markten dit reeds ruimschoots van te voren gaan verdisconteren. 

Mogelijkheden verkennen?

We begeleiden op dit moment meerdere van onze relaties bij het indekken van hun renterisico’s. Ons algemene advies is, dat het niet verstandig is om zonder een (bank)onafhankelijke begeleiding een IRS of ander rente-instrument af te sluiten. Laat u adviseren door een externe partij die géén belang heeft bij de transactie en zowel vooraf, als op het moment van afsluiten de prijsstelling van uw bank kan controleren en beoordelen. Hierdoor kunt u duidelijk betere renteniveaus realiseren met langdurig lagere rentelasten voor uw onderneming. Bij ICC is het zo, dat uw besparing op uw toekomstige rentelasten veelal een veelvoud is van wat u voor het advies en de begeleiding aan ICC betaalt. Hier vindt u een selectie van onze opdrachtgevers https://www.icc-consultants.nl/nl/testimonials

Graag bespreken we geheel vrijblijvend uw renterisico’s en mogelijke vormen van renteafdekking. U kunt contact opnemen met Damian Honders. 

[email protected]
+31308201221. 
Kort gesprek inplannen

Stel uw vraag aan

Eddy Markus

Eddy Markus

Executive Director

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER