Corona uitbraak Beijing opportunity voor bedrijven om renterisico af te dekken

Corona zet opnieuw de wereld op de kop

Normaliter zorgen jaarlijks IMF-vergaderingen voor niet al te veel koersbewegingen op de financiële markten. Vorige week was dit anders. De ene na de andere centrale bankier betrad het podium met de mededeling dat de inflatie absoluut naar het target van 2% teruggedrongen moest worden. De markten namen de woorden zeer serieus en dus stegen de rentes hard en daalden aandelenkoersen en grondstoffenprijzen flink. Zo gingen we dus het afgelopen weekend in.

Weliswaar klonk gisteren een zucht van verlichting nadat Macron herkozen werd als president van Frankrijk, maar berichten uit geheel andere hoek zorgen juist voor grote opschudding. Na Shanghai heeft corona nu ook in Beijing toegeslagen. Waarom dat zo belangrijk is? De vaccinatiegraad ligt vooral bij ouderen vrij laag en de gebruikte vaccins bieden sowieso maar weinig bescherming tegen de nieuwe coronavarianten. De Chinese strategie is erop gericht om besmettingen zo snel mogelijk op te sporen en vervolgens de gehele omgeving in strikte quarantaine te plaatsen. Dit heeft bijvoorbeeld in Shanghai al tot zeer schrijnende gevallen geleid, waarbij bijvoorbeeld geen medicijnen, eten en drinken te krijgen waren. Zeer zeldzaam voor China kwam een deel van de bevolking in Shanghai ook tegen deze werkwijze in opstand. De maatregelen zijn daarop ook iets versoepeld.

We hebben nu te maken met mutaties van het virus die zich veel sneller verspreiden dan het oorspronkelijke virus. Het aantal besmettingen loopt dan ook razendsnel op. Steeds meer wordt duidelijk dat de methode van vroegtijdige opsporing en in quarantaine plaatsen niet goed uitvoerbaar meer is.

Harde klap

Het meest voor de hand ligt dat China nu razendsnel een vaccin ontwikkelt dat wel tegen de nieuwe mutaties helpt of dit in het Westen inkoopt. Dit gaat echter zeker enkelen maanden duren en dus kan verwacht worden dat voorlopig het aantal besmettingen en zieken snel verder oploopt.

Of het nu is doordat mensen massaal ziek worden of doordat ze in quarantaine zitten, het aanbod van goederen en diensten zal er een geweldige klap van krijgen. Voor de Westerse economieën heeft dat twee tegengestelde gevolgen. Enerzijds zal de aanvoer van goederen uit China terugvallen. Dit heeft een prijsopdrijvend effect en verhoogt daarom de Westerse inflatie. Anderzijds zal de Chinese economie een tijdlang minder hard groeien zo niet in een recessie terechtkomen. Dit vermindert de vraag naar grondstoffen in de wereld en zorgt dus voor daling van grondstoffenprijzen met neerwaartse druk op de Westerse inflatie tot gevolg.

Overigens daalt de yuan door de huidige ontwikkelingen ten opzichte van de Westerse munten. Dit trekt ook veel andere Aziatische munten mee omlaag.

Veranderend inflatiebeeld

De situatie in de Westerse landen verandert nu ook. De Westerse centrale bankiers hadden op de IMF-vergadering net aangegeven vanwege de hardnekkig hoog blijvende inflatie en een economische groei die maar weinig terugvalt alles uit de kast te halen om de groei van de Amerikaanse economie naar circa 2% en die van Europa naar circa 1% terug te dringen (in de praktijk waarschijnlijk nog verder). Dit omdat de groei dan laag genoeg komt te liggen om de prijsstijgingen onder neerwaartse druk te plaatsen - zij het langzaam- zonder dat een recessie optreedt. Dit zou dan dus een zogenaamde zachte landing zijn, waarvan de markten hadden ingeschat dat dit de komende tijd snelle rentestijging met zich mee kan brengen.

Gevolgen voor de financiële markten

  • Nu ontstaat ineens een beeld van afnemende mondiale groei met per saldo minder opwaartse druk op de inflatie. De markten hebben dus waarschijnlijk de afgelopen periode tot en met eind vorige week te snelle en te veel rentestijging door de centrale banken ingeprijsd. Dit betekent dat we eind vorige week waarschijnlijk voor de komende tijd de tijdelijke top in de Westerse rentes hebben gezien. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de grondstoffenprijzen.

  • Voor de aandelenkoersen is enige neerwaartse druk op de rentes op zichzelf positief, maar daar staat tegenover dat de centrale banken blijven afstevenen op lagere groei en allerlei aanvoerroutes uit het oosten opnieuw verstoord raken. Een nieuwe rallyfase verwachten we daarom niet.

  • Voor EUR/USD zien we nu overigens een neutrale situatie ontstaan.

  • Veel opkomende landen gingen al gebukt onder de effecten van corona, stijgende rentes in het Westen en stijgende grondstoffenprijzen.  Die laatste twee zwakken dus af, maar corona zal ook in die opkomende landen harder kunnen toeslaan. Ook is verzwakking van de yuan ongunstig voor hen.

  • Het is onzeker in hoeverre de nieuwe grijze wolken boven de wereldeconomie weggejaagd kunnen en zullen worden door een nieuw fiscaal en/of monetair stimuleringspakket vanuit Beijing. De Chinese regering heeft nu alle reden om in actie te komen, maar in de huidige situatie van beperkingen bij de aanbodzijde zal in China meer stimulering snel tot hogere inflatie leiden.

Stel uw vraag aan

Eddy Markus

Eddy Markus

Executive Director

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER