Renterisico's - update maart 2022

RENTEMARKTEN

Na een jarenlange periode van extreem lage (en zelfs negatieve) rentes, heeft een hardnekkig opgelopen inflatie geleid tot een flinke stijging van de lange rentes en ligt ook een verhoging van de variabele (Euribor) rente in het verschiet. De (IRS)markten prijzen momenteel in dat het Euribor tarief per begin 2023 weer positief zal zijn. 

Op basis van de economische & politieke achtergronden zien wij de rentemarkten zich in grote lijnen als volgt ontwikkelen:  

De Europese economie is kwetsbaarder dan de Amerikaanse economie. Europese bedrijven lijden meer onder de ingestelde economische sancties, ondervinden extra problemen bij hun supply chains door de oorlog en de EMU moet het overgrote deel van haar energiebehoefte importeren. Economisch gezien hebben de hogere energieprijzen daarom hetzelfde effect op de economie als een forse belastingverhoging. Daarnaast stijgen de lonen in de EMU veel minder hard, waardoor het koopkrachtsverlies groter is. Daar staat tegenover dat de EMU-landen een ruimer fiscaal beleid willen voeren en dit de economie op termijn een extra boost zal geven. Echter, dit zien we niet voorkomen dat de vrees voor recessie in de EMU zal toenemen.

Toch zien we de ECB hinten op verkrapping van het monetaire beleid. De ECB heeft al aangekondigd het beleid van QE versneld te willen afbouwen. Later dit jaar verwachten we ook verhoging van de depositorente naar 0%. Daar is ook ruimte voor omdat het QE-beleid met name bedoeld was om de renteverschillen tussen de EMU-landen klein te houden en de negatieve rentes met name effectief waren om te voorkomen dat de euro te sterk zou worden. Nu zijn de renteverschillen tussen de EMU-landen gering gebleven (onder meer door het EU-herstelfonds) en is de euro eerder te goedkoop dan te duur. Een duurdere euro zou nu helpen om de inflatie omlaag te krijgen. Met andere woorden, de economische schade als gevolg van einde QE en verhoging van de depositorente zal beperkt zijn.

De ECB zien we, nadat ze het QE-beleid beëindigd hebben, eind dit jaar de depositorente verhogen en deze rente zien we eind dit jaar of begin volgend jaar op 0% staan. Volgend jaar verwachten we dat de ECB begint met QT (Quantative Tightening) en geleidelijke (verdere) verhoging van de rente.

3-maands Euribor, 5-jaars IRS & 10-jaars IRS; periode 24/3/2007 - 23/3/2022 (Bloomberg)

De rente op tweejarige Duitse staatsobligaties zien we hierdoor de komende kwartalen naar 0% of iets daarboven oplopen. Voor de rente op tienjarige Duitse staatsobligaties verwachten we eenzelfde patroon als bij de tienjarige Amerikaanse rente. We verwachten een daling naar 0% of iets door onder, zodra de zorgen over de economische groei toenemen en/of de economische oorlog tussen Rusland en het Westen verder escaleert. Later dit jaar zien we de tienjarige Duitse rente beginnen aan een stijging naar 0,7% of hoger omdat we de spanningen rond Oekraïne uiteindelijk zien afnemen en beleggers meer rekening mee zullen houden met QT en meer renteverhogingen door de ECB maar dat dit niet genoeg zal zijn om de inflatie echt onder controle te krijgen.

RISICOMANAGEMENT

Voor veel organisaties die grotendeels of zelfs helemaal op een variabele rentevoet (Euribor) zijn gefinancierd leidt de mogelijke stijging van het Euribor tot een dilemma. Immers, een rentestijging van 1% betekent voor elke EUR 10 miljoen aan financiering, EUR 100.000,- hogere rentelasten per jaar. Aangezien het absolute verschil tussen de korte- en (middel)lange rente in historisch perspectief nog relatief gering is en het risico op een hogere beleidsrente onmiskenbaar aanwezig is, raden we aan om een (verdere) spreiding van het renterisico richting langere looptijden in ieder geval te overwegen en uw mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen.

OOK RELEVANT?

Economie & politiek update maart 2022 

Financieringsmarkt update maart 2022

Valutarisico's update maart 2022

Commodityrisico's update maart 2022

 

 

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER