Goede balans tussen advies ICC en ruimte voor ons als ondernemer

Door reeds eerder opgedane positieve ervaring met ICC op bancaire advisering en rentemanagement, heeft Bruynzeel ook deze evaluatie uitgevoerd in nauwe samenwerking met ICC. Tijdens het gehele traject van het opstellen van een RFP tot de afronding van de financieringsovereenkomst is er balans tussen enerzijds de advisering door ICC en anderzijds de benodigde ruimte voor de ondernemer om te komen tot een overeenkomst. Bruynzeel is tevreden met het bereikte resultaat waarbij de financiering voor meerdere jaren is geborgd.