Herfinanciering vastgoedportefeuille

"ICC heeft bewezen een zeer kundige en professionele club te zijn, die ons prima ondersteund heeft bij een herfinancieringstraject van onze vastgoedportefeuille. Dankzij hen zijn we erin geslaagd de herfinanciering tegen zeer gunstige condities voor wat betreft rente en overige voorwaarden af te sluiten."