Wij deden de bankonderhandelingen altijd zelf. Nu heeft ICC Consultants ze gedaan en dan ga je toch van een zesje naar een acht of hoger

Hoppenbrouwers Techniek, een innovatief en modern installatiebedrijf met ruim 700 medewerkers, uit Udenhout is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zowel autonoom als door overnames. Deze groei leidde tot diverse bedrijfseconomische – en financieringsvraagstukken. Doordat Hoppenbrouwers zelf niet wist hoe de bank haar als relatie beoordeelde heeft ICC allereerst het risicoprofiel, het bankrendement en de strategische mogelijkheden voor Hoppenbrouwers in kaart gebracht.

Hierdoor werd duidelijk wat Hoppenbrouwers moest verbeteren in de bedrijfsvoering om betere financieringsvoorwaarden te kunnen krijgen. “Door het inschakelen van ICC ga je van een zesje naar een acht of hoger. Het heeft ons op veel fronten voordelen opgeleverd” aldus Henny de Haas algemeen directeur.

Na de analyse heeft ICC ook de herstructurering van de financiering bij de huisbank geregeld voor Hoppenbrouwers. Voorheen deed Hoppenbrouwers dit zelf, maar door de groei van de onderneming had zij steeds minder gevoel bij wat nu marktconforme condities waren voor Hoppenbrouwers. “Door de expertise van ICC hebben wij hetzelfde kennisniveau bereikt als dat van de bank. Dit heeft geleid tot wederzijds respect en een marktconforme overeenkomst”.

“Dat de huisbank de termsheet - opgesteld door ICC- grotendeels accepteerde, was het meest verassend voor ons. Hierdoor zijn we er in geslaagd om zowel marktconforme condities te bedingen als ook een financiering af te sluiten met veel flexibiliteit.“

“Bij volgende financieringsvraagstukken zullen wij wederom schakelen met ICC.”