"Als we dit alleen hadden gedaan, dan hadden de banken absoluut een hogere marge gerekend en dat had ons per saldo veel meer gekost dan ICC inhuren. Wij hebben niet de systemen en de kennis die de consultants van ICC wél hebben."

Lans Groep

Het bedrijf Lans is een glastuinbouwbedrijf van 73 hectare verspreid over drie gebieden. In het Westland/Maasland heeft het bedrijf 32.0 hectare, Dinteloord 20.5 hectare en in Zeeland (Rilland) is er 20.0 hectare onder glas. Lans teelt de volgende typen (tros)tomaten: grove trostomaten, middel trostomaten, pruim trostomaten, cocktail trostomaten, mini troscherrytomaten, mini pruim trostomaten en losse tomaten. Je kunt met recht zeggen dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in de jaarrond teelt van de vruchtgroente tomaten. Lans Groep is een echt familiebedrijf.

Uitdaging

Financieel Directeur, Edwin Ruigrok van Lans Groep: "Om een grote uitbreiding van ons kassencomplex te financieren hebben we in december 2020 een clubdealfinanciering afgesloten. Deze herfinanciering wordt verstrekt door ING, NIBC en de Rabobank. Omdat het bedrag én de looptijd waren veranderd, moesten er nieuwe rentehedges afgesloten worden. In het verleden hebben we vaker met ICC Consultants samengewerkt en daarom heb ik hen dit keer weer benaderd. ICC Consultants heeft ons geadviseerd en begeleid met het indekken van de renterisico’s, die verbonden zijn aan de clubdealfinanciering."

Oplossing en resultaat

"Onze consultants Auke Middel, Jan van den Hoek en Timo Venema hebben eerst een uitgebreide rente-analyse gemaakt. We hebben samen met hen nagedacht over ons hedging beleid. Wat willen we precies en wat past er bij onze onderneming? Daaruit kwam een renteadvies met de producten die bij ons passen. Er waren veel meer mogelijkheden dan ik aanvankelijk dacht, ook omdat onze bestaande hedgeportefeuille geherstructureerd moest worden."

"Voor het afsluiten van de renteswaps hebben we met alle drie de banken eerst proefgedraaid om de prijzen en marges te kunnen vergelijken en hiermee concurrentie tussen de banken te kunnen creëren."

"Bij de renteswaps hebben we samen met ICC Consultants afspraken met de banken gemaakt over de bankmarges die ze mochten berekenen. Uiteraard is dit achteraf gecontroleerd. Bij het afsluiten van de caps heeft ICC, naast het advies vooraf, ook ondersteund op het moment van afsluiten zelf. We hebben een periode gewacht op een rentedaling en Jan en Timo zijn er vervolgens 'live' bij en kijken op het kantoor van ICC naar dezelfde markt- en prijsontwikkelingen als de handelaren bij de banken. Dit verzorgt ICC real-time, dus men ziet het meteen als er geprobeerd wordt extra marge te berekenen. In eerste instantie gebeurde dit ook en gingen we niet akkoord met het aanbod van de banken. De prijzen worden afgegeven door handelaren van de bank waar je normaal geen contact mee hebt en waar ook je eigen contactpersoon afhankelijk van is. Na onderhandeling, met de consultants van ICC naast me, hebben we alsnog een goede deal kunnen sluiten!"

"Na afloop hebben de consultants van ICC een Trade Recap gemaakt. Dit rapport bestaat uit de afgesloten rente-instrumenten , de rentes waartegen alles afgesloten is, welke bankmarge berekend is, etc. Ik vond het heel waardevol om dit te ontvangen"

Samenwerking met ICC Consultants

"Ik heb de samenwerking met ICC Consultants wederom als heel prettig en praktisch ervaren. De analyse, het sparren en discussiëren met de banken was erg positief. ICC Consultants heeft goed werk geleverd!"

"Als we dit alleen hadden gedaan, dan hadden de banken absoluut een hogere bankmarge gerekend en dat had ons per saldo veel meer gekost dan ICC inhuren. Wij hebben niet de systemen en de kennis die de consultants van ICC wél hebben. Je loopt dan het risico dat je een quote krijgt die niet goed genoeg is. Omdat er nu een onafhankelijke partij meekeek, hebben we een mooie deal kunnen sluiten."

Oriënteren op een (mogelijke) renteafdekking? 

Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Downloaden