Bancaire voorstellen beoordeeld en transparant gemaakt

“ICC heeft een actieve rol vervuld bij de herziening van het huisbankierschap van Nijhof-Wassink Groep. Na een uitgebreide inventarisatie op de disciplines financieringen en internationaal cash management hebben we gezamenlijk gestreefd naar een nieuwe structuur met een flexibele inrichting waarmee Nijhof-Wassink in staat wordt gesteld haar strategische doelstellingen te realiseren tegen een adequate prijsstelling. Ik wil graag benadrukken dat we hierin zeer goed zijn geslaagd mede door de actieve en professionele rol van ICC in dit proces. ICC heeft het Request for Proposal opgesteld en begeleid richting de banken. Zij hebben de bancaire voorstellen beoordeeld en transparant gemaakt. Daarnaast heeft ICC een passende rol vervuld bij de onderhandelingen met de banken en ons geadviseerd ten aanzien van de keuze voor het huisbankierschap van Nijhof-Wassink Groep.”

In vervolg hierop ondersteunt ICC Nijhof-Wassink Groep op het gebied van Treasury management waaronder het afdekken van de marktrenterisico's op een zeer goede wijze.