"Zonder de hulp van ICC Consultants hadden we niet zo’n goede afdekking (inclusief pricing) gekregen. Ik heb beperkte ervaring met rente-afdekkingen. De mannen van ICC hebben ruime ervaring, bezitten de kennis en zijn derhalve deskundig & professioneel."

 

Plantise

Plantise is een hoogwaardig plantenkweker voor het opkweken van warme en koude groenteplanten, sierteeltplanten en het opkweken ten behoeve van derden. Plantise heeft een gezamenlijk kasoppervlak van 50 hectare op de vestigingen in Nederland en 16 hectare in het buitenland. Ze zijn internationaal actief in Hongarije, Frankrijk, Zuid-Afrika, Tunesië, Algerije en de Filipijnen en hebben ambitie om te blijven groeien. Plantise is de meest internationale plantenkweker van Europa.

Uitdaging

Harry van der Linden, CFO van Plantise: "Plantise is voortgekomen uit een fusie tussen drie Nederlandse plantenkwekers: Leo Ammerlaan, Van der Lugt en de Grow Group. Vanwege de fusie is er volgens een clubdeal financiering opgetuigd, waarna we uiteindelijk een nieuwe financieringsovereenkomst zijn aangegaan met de Rabobank. Eind 2019 is het contract getekend, met daarin de verplichting om een belangrijk deel van het openstaande renterisico af te dekken. Gedurende het jaar 2020 hebben we op onderdelen de financieringsportefeuille aangepast ten opzichte van een vernieuwde business case. Dat is ons ‘kompas’ voor de komende jaren geworden."

Oplossing en resultaat

"Ik ken ICC Consultants al jaren. Ik lees met veel plezier hun macro-economische rapporten die elke week uitkomen. Toen we onze business case opnieuw hadden gemaakt, voerden we regelmatig updategesprekken over o.a. de ontwikkelingen – en verwachtingen op/van de rentemarkten. Consultants Auke Middel, Jan van den Hoek en Timo Venema hebben gekeken naar de opbouw van de financieringsportefeuille en de gemaakte financieringsafspraken. Op basis daarvan hebben ze allereerst een renteanalyse verricht, waarna er vervolgens meerdere mogelijkheden zijn uitgewerkt voor (een) passende rentehedge(s). Vervolgens heb ik in overleg met hen een keuze gemaakt."

"Naast het verrichten van de renteanalyse heeft ICC Consultants ons ook ondersteund in de concrete afdekking van de renterisico’s. Ze hebben meegeholpen met het afsluiten van de deal met de Rabobank, zijnde onze huisbank. Deze onafhankelijke bank - en transactieondersteuning verzorgt ICC Consultants real-time. In praktijk betekent dit, dat je ‘live’ contact hebt met de dealingroom van de bank aan de ene kant en ICC Consultants & Plantise aan de andere kant."

"Het belangrijkste voor mij was de (opbouw van de) pricing van de renteproducten en vooral de marktconformiteit van de door de Rabobank berekende bankmarges. ICC Consultants kijkt met hun systemen real-time naar dezelfde prijsvorming als de dealers van de bank en weet hiermee precies wat een marktconform tarief is. Uiteindelijk hebben we een deal gesloten met een nog lagere pricing dan we eerder hadden verwacht!"

Samenwerking met ICC Consultants

"Ik heb de samenwerking met ICC Consultants wederom als zeer positief ervaren. De consultants zijn buitengewoon deskundig. Daarnaast vond ik het ook erg prettig en coulant, dat ICC Consultants niet moeilijk deed over de vertraging aan onze kant in het proces, doordat we een nieuwe business case  hebben moeten ontwerpen. Zonder de hulp van ICC Consultants hadden we niet zo’n goede afdekking (inclusief pricing) gekregen. Ik heb beperkte ervaring met rente-afdekkingen. De mannen van ICC Consultants hebben ruime ervaring, bezitten de kennis en zijn derhalve deskundig & professioneel."