"Wij zijn een handelsorganisatie en daar zijn we heel goed in, maar we zijn niet gespecialiseerd in het afsluiten van rentederivaten. Daarom hebben we ICC Consultants ingeschakeld. Zij zijn expert op dit gebied en weten wat er in de markt speelt."

TABS Holland

Timber and Building Supplies Holland (TABS) is een holding bestaande uit 11 bedrijven. Deze bedrijven vormen met elkaar vooraanstaande leveranciers van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsmarkt. De missie van TABS Holland is: bouwend Nederland beter laten bouwen.

Uitdaging

We spreken met Peter Visser, manager Finance en Control. "We wilden ons renterisico opnieuw afdekken, omdat door ons in het verleden afgesloten rentehedges binnenkort zouden aflopen. Zouden we niets doen, dan zouden we vanaf dat moment elke rentestijging weer doorbelast krijgen van de bank. Om ons daartegen te beschermen vonden we het verstandiger om op de huidige gunstige renteniveaus opnieuw een rentehedge af te sluiten en zekerheid te hebben over onze rentekosten in de toekomst."

"Wij zijn een handelsorganisatie en daar zijn we heel goed in, maar we zijn niet gespecialiseerd in het afsluiten van rentederivaten. Daarom hebben we ICC Consultants ingeschakeld. Zij zijn expert op dit gebied en weten wat er in de markt speelt."

Oplossing en resultaat

"Jan van den Hoek is onze consultant en sparringpartner. Ik nam contact met hem op en vroeg hem om ons te adviseren. We kregen een analyse van de mogelijkheden om ons renterisico af te dekken tegen de juiste condities en marktniveaus. Jan gaf ons advies over de producten die goed bij onze organisatie zouden passen. Hij baseerde zich daarbij onder andere op onze financiële jaarprognoses. Een prettige bijkomstigheid was dat Jan ons bedrijf al langere tijd kende: een aantal jaren geleden heeft hij ons ook geholpen."

"Met het advies van ICC Consultants zijn we naar meerdere banken gegaan. Zij offreerden hun diensten toegespitst op onze vraag tegen marktconforme prijzen. Bij de onderhandelingen had ik Jan onder de knop om meteen met hem te kunnen sparren en de uiteindelijke knoop door te hakken."

Samenwerking met ICC Consultants

"De mensen bij ICC Consultants zijn heel kundig en professioneel. Ik werk fijn samen met ze. Men kan goed uitleggen welke producten bij onze organisatie passen en weten dat op een gedegen manier te onderbouwen. Hun werkwijze wekt vertrouwen, omdat aan alles te merken is dat ze de markt door en door kennen. In de richting van de banken zorgt dit voor een goede onderhandelingspositie." 

"De uiteindelijke pricing was heel scherp. Dat was een gevolg van het feit dat we offertes hebben aangevraagd bij concurrerende banken, terwijl zij wisten dat wij werden bijgestaan door ICC Consultants. Door de betrokken en bekwame advisering van ICC Consultants kwamen we veel goedkoper uit. Je verwacht dat natuurlijk ook van rente-specialisten en ze hebben die verwachting helemaal waargemaakt.Ik beveel de diensten van ICC dan ook aan!"

Oriënteren op een (mogelijke) renteafdekking? 

Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Downloaden