ICC is voor ons een zekerheidsfactor geweest

“Voordat wij een substantiële spronginvestering wilden doen, hadden wij de behoefte eerst te verifiëren of deze keuze verstandig was. Hiervoor hebben we de expertise van ICC gebruikt. ICC heeft met haar analyse voor ons transparantie en duidelijkheid gecreëerd. Tevens hebben we ICC’s expertise kunnen gebruiken bij de onderhandelingen met de bank. ICC is voor ons een zekerheidsfactor geweest, die er voor gezorgd heeft dat wij een scherpe, marktconforme financieringsopbouw hebben kunnen realiseren.”