Overslaan en naar de inhoud gaan

Renterisico

Niets doen, fixeren of maximeren?

vrijdag, 10 mei 2024

Sinds eind december zijn de kapitaalmarktrentes per saldo behoorlijk gestegen, m.n. door verrassend sterke cijfers uit VS tot ca. twee weken terug. Geldmarktrentes daarentegen zijn redelijk stabiel gebleven en zelfs licht gedaald in afwachting van een reeks ingeprijsde renteverlagingen van de ECB & Fed. De financiële markten gaan momenteel voor de komende drie jaar uit van ca. 1,5% tot 2,0% aan renteverlagingen voor zowel de Eurozone als voor de VS.

Afbeelding
3-maands Euribor vs. EUR 5-jaars swaprente (bron: Bloomberg)

Als we inzoomen op de Europese rentemarkten, is het verschil tussen het 3-maands Euribor (witte lijn; 3,82%) en de 5-jaars swaprente (gele lijn; 2,89%) teruggelopen van ca. –1,6% eind december tot ca. – 0,9% heden. Concreet komt dit er op neer dat het hedgen/afdekken van uw renterisico van korte- naar middellange looptijden relatief minder aantrekkelijk is geworden de afgelopen maanden. Indien u volledig of gedeeltelijk o.b.v. een variabele rente bent gefinancierd, of zich in de afrondende fase van een nieuwe (her)financiering bevindt, kunt u praktisch bekeken drie dingen doen:

Niets: zowel de financiële markten als meeste banken, economen en vermogensbeheerders verwachten dat de rentes aanzienlijk zullen gaan dalen de komende jaren. Indien u deze mening stellig deelt, zou het afdekken van uw renterisico’s momenteel zinloos zijn.

Renterisico fixeren: kiest u voor zekerheid en een direct cashflowvoordeel? Door een IRS af te sluiten, fixeert u de marktrente (zonder bankmarge en o.b.v. een ‘bullet’ financiering) afhankelijk van de looptijd tussen ca. 0,5% (2 jaar) tot 1,0% (10 jaar) onder het onder het huidige 3-maands Euribor.  

Renterisico maximeren: kiest u voor zekerheid en de mogelijkheid om te profiteren van renteverlagingen? Door uw marktrente te maximeren bent u beschermd tegen hogere rentes boven een vooraf bepaald niveau en kunt afhankelijk van de gekozen rentehedge volledig (Cap) - of tot een vooraf bepaald niveau (Collar) meeprofiteren van lagere rentes in de toekomst. In de meeste gevallen kunt u hiermee ook een direct cashflowvoordeel realiseren, al zij het lager dan bij een IRS met vergelijkbare looptijd.

Vanuit risicomanagement zijn wij geen voorstander van niets doen, maar timing voor het afdekken blijft essentieel. We zien momenteel veel bedrijven een strategie bepalen (instrument, looptijd, etc.) en hun bank/tegenpartij oplijnen (ISDA, marge, etc.) om eventueel van een relatief gunstige timing te kunnen profiteren. Besef hierbij dat elke 0,01% beweging van het 3-maands Euribor of scherper onderhandelde IRS voor elke EUR 10 miljoen financiering jaarlijks ca. EUR 10k scheelt…

ICC ondersteunt al tientallen jaren het midden-en grootbedrijf in de Benelux en daarbuiten bij het optimaal beheersen – en afdekken van hun renterisico’s; neem gerust contact met ons op om vrijblijvend uw specifieke mogelijkheden in de huidige rentemarkten te bespreken. 

Verder lezen over het beheersen van renterisico's? Download via onderstaande link onze whitepaper, we behandelen de voor- en nadelen van verschillende hedging instrumenten en geven u inzicht in (verborgen) bankmarges.

Whitepaper - Renterisicobeheer & bankmarges

We behandelen de voor- en nadelen van verschillende hedging instrumenten en geven u inzicht in (verborgen) bankmarges.