Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondstoffenrisico

Beter beschermd tegen bewegende grondstofprijzen?

Veel bedrijven hebben last van de sterk bewegende brandstof-, energie- en grondstofprijzen. Deze extra risico’s doorberekenen is in de praktijk vaak lastig. Mogelijk speelt dit ook in uw onderneming en vraagt u zich af hoe u uw marge en concurrentiepositie beter kunt beschermen? Nu omstandigheden in de grondstoffenmarkten extremer worden realiseren veel bedrijven zich dat ze onvoldoende grip hebben op de kostenontwikkelingen. Ook zitten verschillende afdelingen (risk, inkoop, management, sales) niet altijd op één lijn en kan dit resulteren in een ad hoc beleid waarbij u 'achter de markt aanloopt'.

Selectie recente opdrachtgevers

Henkel

Grondstoffenrisico

Viking River Cruises

Grondstoffenrisico

NV Nederlandse Gasunie

Grondstoffenrisico

Blue Phoenix Group

Grondstoffenrisico

Whitepaper - kosteloos downloaden

We behandelen belagrijke vragen - en overwegingen o.b.v. uw onderliggende grondstoffenrisico, de voor- en nadelen van verschillende hedging instrumenten incl. prijsvorming en sluiten af met een praktijk- en rekenvoorbeeld.