Overslaan en naar de inhoud gaan

Renterisico /
Strategie

Een goed passende rentehedge is maatwerk

RENTERISICO > Strategie > Timing > Transactie > Doorlopend

In de basis zijn er drie aanleidingen voor organisaties om hun renterisico’s af te dekken:

  • Prudent risicomanagement: De organisatie wil risico’s en mogelijke kostenstijgingen beperken en  het resultaat en de continuïteit van de onderneming veiligstellen.
  • Een afdekverplichting: Veelal uit hoofde van de financieringsovereenkomst, dan wel vanuit bedrijfs- en/of aandeelhoudersbeleid.
  • Een ‘opportunity’ in de rentemarkten: met de huidige ‘inverse’ rentecurve (lange termijn rentes zijn lager dan korte termijn rentes) is het bijvoorbeeld mogelijk om rentelasten gebaseerd op Euribor per direct te verlagen.

Een goed passende rentehedge is altijd maatwerk en dient goed aan te sluiten bij uw huidige, maar ook de verwachte toekomstige financieringsstructuur. ICC geeft u allereerst een helder beeld van de rentegevoeligheid van uw financieringen bij verschillende marktrente-ontwikkelingen (inflatie-, deflatie- en stagflatiescenario). Hoe lang wenst u af te dekken en welke renteniveaus zijn acceptabel voor u? Bij welke hedgeratio voelt u zich comfortabel? Welk rente-instrumenten zijn geschikt voor het afdekken van uw renterisico’s? Wat is de optimale looptijd van uw hedge op basis van de geldende rentecurve? Wat is de verwachte marktwaarde als een derivaat onverhoopt eerder moet worden afgewikkeld? Etc. 

We werken graag de verschillende afdekkingsstrategieën uit zodat u onderbouwd en weloverwogen de juiste keuze kunt maken. Uiteraard houden we daarbij rekening met specifieke bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld: vervroegde aflossingen, nieuwe investeringsbehoeften, de ‘buy and build’ strategie, reeds afgesloten rente-instrumenten, mogelijke verkoop van het bedrijf of bedrijfsonderdelen.

Whitepaper - Renterisicobeheer & bankmarges

We behandelen de voor- en nadelen van verschillende hedging instrumenten en geven u inzicht in (verborgen) bankmarges.