Overslaan en naar de inhoud gaan

Renterisico /
Timing

Sluit uw hedge af op het juiste moment.

RENTERISICO > Strategie > Timing > Transactie > Doorlopend

Wanneer u een geschikte afdekstrategie heeft bepaald, is de volgende uitdaging om de beoogde hedge(s) op een zo goed mogelijk moment af te sluiten. Rentemarkten bewegen dagelijks en de impact van een goede timing valt niet te onderschatten. Als we kijken naar bijvoorbeeld de Europese 5-jaars IRS-rente zien we zowel op jaar- als maandbasis flinke verschillen in renteniveaus. Over geheel 2023 was het verschil tussen het laagste - en hoogste renteniveau maar liefst 1,15% (2,35% vs 3,50%). In de maand maart 2024 was dit 0,20% (2,61% vs 2,81%). Elke basispunt (0,01%) beweging voor elke EUR 10 miljoen financiering betekent EUR 1.000 meer of minder rentelasten per jaar. Dat lijkt niet veel, maar bij een gemiddelde financieringslooptijd van 5 jaar en de genoemde 115 basispunten beweging, gaat het wel om EUR 575.000 meer of minder winst. 

Vaak heeft u zelf geen tijd om de rentemarkten op de voet te volgen. De analisten en adviseurs van ICC doen dit voor u. Zij volgen de wereldwijd toonaangevende research en wegen alle argumenten en scenario’s zorgvuldig tegen elkaar af. In hun periodieke analyse geven zij de meest waarschijnlijke scenario’s voor de korte- en langetermijnrentes, inclusief de belangrijkste voor- en tegenargumenten. Daarnaast geven wij u periodieke pricing updates van door u beoogde rentehedges en informeren u pro-actief als wij menen dat zich een aantrekkelijk moment voordoet om te acteren. Onze relaties zijn zo in minder tijd beter geïnformeerd en kunnen goed onderbouwde en goed getimede beslissingen nemen.

Whitepaper - Renterisicobeheer & bankmarges

We behandelen de voor- en nadelen van verschillende hedging instrumenten en geven u inzicht in (verborgen) bankmarges.